stetoskop lekarski

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Posiadamy własne Laboratorium Analityczne.

NZOZ „Ubezpieczalnia” sp. z o.o. Przychodnia nr 1
ul. Sienkiewicza 8

 

Laboratorium jest czynne od godz.7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Pobieranie krwi i przyjmowani materiałów do badań od godziny:7.00-10.00

Możliwość wykonania badań pilnych

 


Z laboratorium można się skontaktować pod następującymi numerami telefonów:

telefon32 506 63 15 
telefon725 041 321 
telefon32 215 24 73 wew.33
telefon32 215 32 41 wew.33

 

Jest w pełni nowoczesną placówką, wykorzystującą najnowocześniejsze osiągnięcia nauki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
Badania laboratoryjne wykonywane w NZOZ „Ubezpieczalnia” sp. z o.o. są źródłem szybkiej i wiarygodnej informacji diagnostycznej, dzięki której można ocenić stan zdrowia.
Laboratorium Analityczne NZOZ „Ubezpieczalnia” sp. z o.o. jest zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych oraz uczestniczy w ogólnopolskich kontrolach jakości badań.

Naszym pacjentom proponujemy szeroki zakres badań diagnostycznych: podstawowych oraz specjalistycznych, które są wykonywane w większości przypadku na miejscu, pozostałe bardzo specjalistyczne badania są wysyłane do odpowiednich ośrodków.

Bardzo ważnym elementem naszych badań , który ma wpływ na poprawność badań diagnostycznych jest czas ich wykonania tj. od pobrania materiału do opracowania i wydania wyniku końcowego.

Wykonujemy badania w następujących zakresach:

 • analizy moczu i kału
 • hematologii
 • koagulologii
 • biochemii
 • serologii
 • diagnostyki hormonów
 • markerów nowotworowych
 • diagnostyki chorób zakaźnych
 • autoimmunologii
 • alergologii
 • bakteriologi

 

CENNE INFORMACJE DLA PACJENTA !

Laborantka analizuje pobrany materiał

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w naszym laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 10.00

Prawidłowe przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych ma ogromny wpływ na jakość wykonanych badań, dlatego poniżej pacjent znajdzie procedury prawidłowego przygotowania się do badań laboratoryjnych.

POBIERANIE KAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA KAŁU :

Do badań parazytologicznych, kał powinien być pobrany w okresie objawowym , na początku choroby, przed rozpoczęciem leczenia lub w momencie nawrotów ( biegunka, spadek masy ciała, objawy zatrucia, bóle brzucha ).

Przy oznaczaniu krwi utajonej w kale, badania ogólnego kału pacjent nie musi zachowywać szczególnej diety . Kał nie powinien być pobierany podczas, krótko przed lub po krwawieniu miesięcznym u kobiet.

 

POBIERANIE KAŁU

Kał pobierać do specjalnych pojemników, które można zakupić w aptekach. Zawierają one „szpatułkę” którą pobieramy porcję kału (z różnych miejsc tej samej porcji uwzględniając obecność krwi, śluzu i ropy.) i umieszczamy w pojemniku. Następnie materiał w szczelnie zamkniętym, opisanym (imię, nazwisko, nr PESEL, rodzaj badania, zleceniodawca) pojemniku należy jak najszybciej oddać do laboratorium.

Wielkość grudki kału to ok.10 g (odpowiada wielkości orzecha włoskiego).
W przypadku wydalonego w całości lub w części pasożyta jelitowego, dobrze jest go przesłać do laboratorium w osobnym pojemniku, wypełnionym solą fizjologiczną lub wodą.

Kał należy dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od chwili oddania, w czasie dłuższym dopuszczalne jest przechowywanie w temperaturze lodówki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapytaj pracownika laboratorium.

POBIERANIE MOCZU DO BADANIA OGÓLNEGO

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA MOCZU NA BADANIE OGÓLNE

POJEMNIK:

Najlepszym pojemnikiem jest zakręcane naczynie o szerokim wlocie i odpowiedniej pojemności (do nabycia w aptekach). Pojemnik musi być jednorazowy.

Do pobierania moczu u noworodków i niemowląt stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą (do nabycia w aptekach).

 

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ:

 • rano, po wypoczynku nocnym w pozycji leżącej, trwającym nie mniej niż 8 godzin , w tym po przynajmniej 4 – godzinnym gromadzeniu moczu w pęcherzu
 • na czczo,
 • przy zachowaniu normalnej diety,
 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapii) lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!)
 • nie w czasie krwawienia miesięcznego

 

SPOSÓB POBRANIA MOCZU:

Należy dokładnie umyć i osuszyć skórę w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, a następnie kolejną bez przerywania strumienia moczu bezpośrednio do wcześniej przygotowanego naczynia (ok. 50 ml, nie mniej niż 10 ml).

SPOSÓB POBRANIA MOCZU U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI:

Okolice narządów płciowych i odbytu dziecka należy obmyć wodą i mydłem, a następnie umieścić woreczek wokół sromu lub penisa, dociskając taśmę klejącą do krocza.
Zawartość pojemnika należy sprawdzać co 10 – 15 minut.
Wypełniony moczem woreczek należy zakleić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem (włożyć do zamykanego naczynia – do zakupu w aptece)).

 

UWAGA!
Szczelnie zamknięte naczynie z próbką, należy bezzwłocznie dostarczyć do laboratorium, opisane: imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj badania, jednostka zlecająca badanie.

 

W przypadku braku możliwości natychmiastowego przesłania porcji moczu, należy go zabezpieczyć przed rozkładem bakteryjnym poprzez wstawienie do lodówki ( maksymalnie do 2 godzin, w temp. 2–8 ˚C ). Osad moczu , zwłaszcza jego składniki morfotyczne, są nietrwałe i szybko ulegają nieodwracalnym zmianom.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapytaj pracownika laboratorium.

POBIERANIE KRWI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

 
PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA KRWI.

 

Na pobranie krwi do rutynowych badań analitycznych należy zgłosić się:

 • na czczo (po minimum 12 godzinach od ostatniego posiłku).
 • po wypoczynku nocnym (nie powinno się pobierać materiału po nieprzespanej nocy i po wzmożonym wysiłku fizycznym),
 • przy zachowaniu normalnej diety (nie podczas głodzenia lub po obfitych posiłkach)
 • przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),
 • nie w czasie krwawienia miesięcznego.

W przypadku niektórych badań specjalistycznych badania wykonywane są po posiłku, po przyjętych lekach i określonych lekach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapytaj pracownika laboratorium.

POBIERANIE MATERIAŁU DO:

 • wykonania doustnego testu tolerancji glukozy ( krzywa cukrowa)
 • dobowej zbiórki moczu
 • badań bakteriologicznych lub innych

o instrukcję należy zapytać pracownika laboratorium


Zapraszamy do skorzystania z szerokiego zakresu badań w naszej przychodni.