stetoskop lekarski

GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

Gabinet Położnej środowiskowo-rodzinnej znajduje się w przychodni nr 1 NZOZ „Ubezpieczalnia” sp. z.o.o. ul. Sienkiewicza 8 i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie przychodnie. Więcej informacji można uzyskać:

NZOZ „Ubezpieczalnia” sp. zo.o. Przychodnia nr 1
ul. Sienkiewicza 8

telefon32 506 63 01

telefon32 506 63 02

telefon32 215 32 41 wew. 34

telefon32 215 25 73 wew. 34

telefon885 200 296

telefon885 200 239

telefon885 200 541

telefon32 506 63 22

telefon885 202 196

Położna jest dostępna od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 08:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Położna rodzinna oferuje kompleksową opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia, czyli od narodzin do starości, nad noworodkiem płci męskiej do 6 tygodnia życia oraz wspiera całą rodzinę kobiety. Wszystkie kobiety, które złożyły deklarację wyboru położnej POZ mają prawo do bezpłatnej opieki położnej nie tylko w okresie okołoporodowym, czyli nie tylko będąc w ciąży i po porodzie, ale i także położna może zajmować się kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki położnej w środowisku domowym.


Zakres konsultacji:

1. Edukacja przedporodowa

To przygotowanie do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Na zajęciach edukacyjnych omawiane są tematy m.in.:

 • obowiązujące standardy opieki okołoporodowej,
 • odżywianie w ciąży,
 • pomoc w przygotowaniu Planu Porodu,
 • wyprawka dla maluszka, torba do porodu, potrzebne dokumenty,
 • objawy zaczynającego się porodu,
 • sposoby łagodzenia bólu porodowego,
 • pozycje wertykalne w czasie porodu,
 • karmienie piersią, pozycje do karmienia, laktacja,
 • fizjologia połogu, stany patologiczne w połogu i laktacji,
 • opieki nad noworodkiem( sposoby trzymania dziecka, pozycje do karmienia piersią, a także czynności pielęgnacyjne noworodka, bezpieczna kąpiel, pierwsza pomoc).

Rodzice powinni wybrać położną jeszcze przed urodzeniem się dziecka i zgłosić jej ten fakt po wypisaniu noworodka do domu. Dzięki temu będzie można osiągnąć podstawowy cel opieki profilaktycznej nad noworodkiem, czyli jak najwcześniejsze objecie go opieką, w ważnym okresie przystosowywania się do środowiska zewnątrz-macicznego i monitorowanie przebiegu karmienia piersią.

Po 21 tygodniu ciąży lekarz prowadzący ciąże powinien skierować kobietę ciężarna do wybranej przez kobietę położnej POZ i wpisać dane położnej do karty ciąży.

Położna rodzinna prowadzi edukacje przedporodową począwszy od 21 tygodnia ciąży 1 raz w tygodniu, a po 32 tygodniu ciąży może to być 2 razy w tygodniu do terminu rozwiązania.


2. Wizyty patronażowe:

Pierwsza wizyta patronażowa położnej powinna odbyć się w ciągu 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i noworodka i oczywiście powiadomieniu o tym fakcie położnej. Wizyty patronażowe położnej POZ obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą w okresie połogu. Realizując tę opiekę położna POZ zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych 4 wizyt obowiązkowych do 6 wizyt patronażowych.

 

Cel wizyty patronażowej:

1. Opieka nad noworodkiem lub niemowlęciem w tym:

 • obserwacja adaptacji do środowiska zewnętrznego,
 • obserwacja stanu skóry i błon śluzowych
 • obserwacja i pomoc w w pielęgnowaniu pępka,
 • obserwacja wydalin, wydzielin,
 • obserwacja i ocena rozwoju fizycznego dziecka , przyrost masy ciała,
 • rozwój psychoruchowy,
 • funkcjonowanie narządów zmysłów
 • ocena odruchów noworodka, wykrywanie objawów patologicznych
 • ocena relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie pielęgnacji noworodka, techniki kąpieli noworodka,
 • informowanie i obowiązku szczepień ochronnych, obowiązkowych i zalecanych oraz badań profilaktycznych oraz podawaniu witamin.


2. Opieka nad matką w okresie połogu:

 • ocena stanu ogólnego i położniczego położnicy,
 • pomoc w karmieniu piersią, prowadzenie instruktażu, techniki karmienia piersią, korygowanie nieprawidłowości w karmieniu piersią, pomoc w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych,
 • zdejmowanie szwów z rany krocza lub powłok brzusznych po cięciu cesarskim, jeżeli zachodzi taka potrzeba

 

Zapraszamy do skorzystania z porad medycznych naszych doświadczonych położnych środowiskowo-rodzinnych.