stetoskop lekarski

GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

Gabinet Położnej środowiskowo-rodzinnej znajduje się w przychodni nr 1 NZOZ „Ubezpieczalnia” sp. z.o.o. ul. Sienkiewicza 8 i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie przychodnie. Więcej informacji można uzyskać:

NZOZ „Ubezpieczalnia” sp. zo.o. Przychodnia nr 1
ul. Sienkiewicza 8

telefon885 200 541

telefon885 202 196

telefon885 201 424

 

Położna jest dostępna od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 08:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Położna rodzinna oferuje kompleksową opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia, czyli od narodzin do starości, nad noworodkiem płci męskiej do 6 tygodnia życia oraz wspiera całą rodzinę kobiety. Wszystkie kobiety, które złożyły deklarację wyboru położnej POZ mają prawo do bezpłatnej opieki położnej nie tylko w okresie okołoporodowym, czyli nie tylko będąc w ciąży i po porodzie, ale i także położna może zajmować się kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki położnej w środowisku domowym.


Zakres konsultacji:

1. Edukacja przedporodowa

To przygotowanie do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Na zajęciach edukacyjnych omawiane są tematy m.in.:

 • obowiązujące standardy opieki okołoporodowej,
 • odżywianie w ciąży,
 • pomoc w przygotowaniu Planu Porodu,
 • wyprawka dla maluszka, torba do porodu, potrzebne dokumenty,
 • objawy zaczynającego się porodu,
 • sposoby łagodzenia bólu porodowego,
 • pozycje wertykalne w czasie porodu,
 • karmienie piersią, pozycje do karmienia, laktacja,
 • fizjologia połogu, stany patologiczne w połogu i laktacji,
 • opieki nad noworodkiem( sposoby trzymania dziecka, pozycje do karmienia piersią, a także czynności pielęgnacyjne noworodka, bezpieczna kąpiel, pierwsza pomoc).

Rodzice powinni wybrać położną jeszcze przed urodzeniem się dziecka i zgłosić jej ten fakt po wypisaniu noworodka do domu. Dzięki temu będzie można osiągnąć podstawowy cel opieki profilaktycznej nad noworodkiem, czyli jak najwcześniejsze objecie go opieką, w ważnym okresie przystosowywania się do środowiska zewnątrz-macicznego i monitorowanie przebiegu karmienia piersią.

Po 21 tygodniu ciąży lekarz prowadzący ciąże powinien skierować kobietę ciężarna do wybranej przez kobietę położnej POZ i wpisać dane położnej do karty ciąży.

Położna rodzinna prowadzi edukacje przedporodową począwszy od 21 tygodnia ciąży 1 raz w tygodniu, a po 32 tygodniu ciąży może to być 2 razy w tygodniu do terminu rozwiązania.


2. Wizyty patronażowe:

Pierwsza wizyta patronażowa położnej powinna odbyć się w ciągu 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i noworodka i oczywiście powiadomieniu o tym fakcie położnej. Wizyty patronażowe położnej POZ obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą w okresie połogu. Realizując tę opiekę położna POZ zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych 4 wizyt obowiązkowych do 6 wizyt patronażowych.

 

Cel wizyty patronażowej:

1. Opieka nad noworodkiem lub niemowlęciem w tym:

 • obserwacja adaptacji do środowiska zewnętrznego,
 • obserwacja stanu skóry i błon śluzowych
 • obserwacja i pomoc w w pielęgnowaniu pępka,
 • obserwacja wydalin, wydzielin,
 • obserwacja i ocena rozwoju fizycznego dziecka , przyrost masy ciała,
 • rozwój psychoruchowy,
 • funkcjonowanie narządów zmysłów
 • ocena odruchów noworodka, wykrywanie objawów patologicznych
 • ocena relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie pielęgnacji noworodka, techniki kąpieli noworodka,
 • informowanie i obowiązku szczepień ochronnych, obowiązkowych i zalecanych oraz badań profilaktycznych oraz podawaniu witamin.


2. Opieka nad matką w okresie połogu:

 • ocena stanu ogólnego i położniczego położnicy,
 • pomoc w karmieniu piersią, prowadzenie instruktażu, techniki karmienia piersią, korygowanie nieprawidłowości w karmieniu piersią, pomoc w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych,
 • zdejmowanie szwów z rany krocza lub powłok brzusznych po cięciu cesarskim, jeżeli zachodzi taka potrzeba

 

Zapraszamy do skorzystania z porad medycznych naszych doświadczonych położnych środowiskowo-rodzinnych.